Patenti in blagovne znamke - kako z njimi ravnati?

Svojo intelektualno lastnino želimo gotovo dobro zaščititi, saj gre pogosto za vsebine, ki so naravnost kritične pri našem poslovanju. Dajejo nam konkurenčno prednost in omogočajo učinkovito opravljanje naše dejavnosti. To pomeni, da bo treba preprečiti morebitne zlorabe in poskrbeti za to, da bomo sami lahko kar najbolje izkoristili to konkurenčno prednost. Takšen je cilj zaščite intelektualne lastnine, za kar poznamo več možnih rešitev. Odločimo se za tisto, ki bo kar najbolj ustrezna glede na vsebine, ki jih želimo zaščititi. Pazimo pa še na to, da zagotovimo ustrezno pokritost te zaščite – za blagovno znamko ali patent namreč zaščita velja le tam, kjer to zahtevamo ob registraciji oziroma prijavi. Zaščita intelektualne lastnine je vezana na določeno geografsko področje, na kar moramo biti pozorni, če želimo uveljavljati te pravice v celi EU.

Blagovna znamka ali patent?

Še prej pa se bo treba odločiti za vrsto zaščite intelektualne lastnine. Včasih s tem nimamo kakšnih težav in takoj vemo, katere rešitve pridejo v poštev. Imamo pa na voljo več možnih oblik zaščite, zato se splača vedeti, kakšne vsebine je možno zaščititi na ta način.

Predvsem se sprašujemo o blagovnih znamkah in patentih. Razlika je v večini primerov dokaj očitna. Blagovna znamka namreč krije grafične znake, po katerih je prepoznavna ponudba določenega podjetja. Patent pa je vezan na izume, ideje in domislice, ki se uporabljajo pri opravljanju dejavnosti. Več o teh oblikah zaščite lahko preberemo na spletu, te informacije ponuja patentni zastopnik Patent.si.

Tako znamko kot patent pa bomo morali najprej registrirati oziroma prijaviti. Zaščita namreč ne velja avtomatsko in možno je, da bomo izpostavljeni možnosti zlorabe, če se pravočasno ne odločimo za registracijo. Tako moramo tudi vedeti, kako se patent prijavi oziroma kako poteka registracija blagovne znamke. Na tem področju sicer lahko dobimo tudi nekaj pomoči, ki je pogosto zelo dobrodošla in postopke zelo poenostavi.

Patent

Kako poteka prijava patenta?

Enostavno lahko ugotovimo, da potrebujemo patent. Ta oblika zaščite intelektualne lastnine pokriva izume in ideje, ki najdejo svoje mesto v kakšnih proizvodnih procesih in drugih dejavnostih pri delovanju podjetja. V resnici gre torej za precej široko področje, v katerem nimamo vedno povsem jasnih odgovorov. Včasih pa lahko jasno vidimo, da bo potrebna prijava patenta. Kako ravnati v tem primeru?

Gotovo bo najboljša rešitev ta, da se obrnemo na patentnega zastopnika. Včasih je prijava patenta namreč precej zahtevna in sami ne bomo mogli spretno krmariti med zahtevami, ki jih postavlja postopek, posledično bomo zapravili veliko časa, truda in denarja, ne da bi dejansko dobili ustrezno zaščito. S pomočjo zastopnika bo delo veliko lažje.

Prijava patenta s pomočjo patentnega zastopnika

Na ta način pravzaprav nimamo veliko skrbi, saj bo večino dela opravil zastopnik. To je strokovnjak, ki se dobro spozna na postopke registracije oziroma prijave intelektualne lastnine na Uradu za intelektualno lastnino RS. Predvsem pa bo znal razčistiti še mnoge druge dileme, ki se morda pojavljajo ob prijavi patenta.

Ne gre namreč le za izvedbo postopka. Že predhodno moramo skleniti pomembne odločitve in pripraviti dokumentacijo. Odločamo se recimo tudi za to, ali potrebujemo zaščito v celem EU, ali pa morda le na domačem trgu. Zastopnik lahko svetuje in pripravi pravo strategijo glede na zahteve podjetja, tako da bomo našli pravo rešitev. Seveda zastopnik postopek tudi izvede, ob tem lahko pričakujemo, da bo zaščita intelektualne lastnine res zanesljiva. Prijava patenta se izvede po postopki, ki ga določa urad za intelektualno zaščito. Vnaprej moramo pripraviti dokumentacijo in podrobno predstaviti svoj izum, nato pa se te vsebine uvrsti v ustrezne registre. Plačati bo treba tudi nekatere dajatve. Spet se izkaže, da je zastopnik zelo dobrodošel, da se izognemo kakšnim nepredvidenim stroškom in da ne naredimo kakšne napake pri pomembnih odločitvah. Zastopnika lahko uporabimo tako pri patentih kot pri blagovnih znamkah.

Kaj pokriva zaščita blagovne znamke?

V mnogih primerih bo bolj ustrezna zaščita blagovne znamke. Takšne vsebine se namreč pogosteje uporabljajo in so redno v uporabi tudi v tistih podjetjih, ki nimajo lastne proizvodnje in ne morejo imeti kakšnih posebnih izumov. Prav tako imajo blagovne znamke tudi tista podjetja, ki imajo patente. Ta kategorija namreč pokriva širok nabor različnih prepoznavnih simbolov, ki jih na ta način lahko zaščitimo pred zlorabo.

Vedeti pa moramo, za katere vsebine zaščita blagovne znamke sploh pride v poštev. V nekaterih primerih je odgovor povsem enostaven. Znamko recimo registriramo v primeru, da imamo pripravljen ličen logotip, s katerim se podjetje predstavlja. Tudi podobne prepoznavne znake lahko registriramo, to so recimo kakšni prepoznavni simboli, ki označujejo izdelke ali storitve v ponudbi. Nadalje se lahko zaščita blagovne znamke uporabi za napise in slogane, v nekaterih primerih pa sega tudi onkraj samih vizualnih znakov. Med drugim je možno zaščititi tudi zvočni zapis.

Zaščita blagovne znamke je torej izredno koristna, saj pokriva tiste vsebine, ki jih praktično vsako podjetje uporablja pri poslovanju. To so znaki, ki so na trgu prepoznavni in omogočajo ločevanje med ponudbo različnih podjetij. Ravno zato obstaja tudi večje tveganje za zlorabo intelektualne lastnine in moramo znamko pravočasno registrirati. Na srečo lahko tudi v tem primeru pričakujemo, da bomo imeli na voljo dobre rešitve, ki jih izkoristimo pri teh postopkih. Glede na to, da gre za priljubljeno obliko zaščite intelektualne lastnine, pričakujemo nekoliko bolj enostavne postopke, ki so prijazni tudi do manjših podjetij. Nenazadnje takšne znake uporabljajo tudi kakšni samostojni podjetniki in drugi manjši podjetniki, ki nimajo denarja in časa za zahtevne postopke na tem področju, prav tako težko koristijo pomoč patentnih zastopnikov. V nekaterih primerih je vsekakor možno opraviti celoten postopek v lastni režiji, a biti moramo nekoliko bolj pozorni, da ne zagrešimo kakšne napake.

prijava patenta

Registracija blagovne znamke v lastni režiji

Vsak podjetnik lahko registrira blagovno znamko, pravzaprav je ta možnost na voljo tudi drugim lastnikom intelektualne lastnine, ki spada v to skupino. Zato je registracija blagovne znamke precej enostavna in ne zahteva vedno posebnega zastopnika. Vseeno pa bo treba vložiti kar nekaj časa in truda, da pripravimo ustrezno dokumentacijo in zadostimo vsem pogojem, ki jih postavlja postopek.

Pomembno je recimo to, da imamo dobro pripravljene znake, ki jih želimo zaščititi. Postopek zahteva podroben prikaz in opis vseh znakov, predvsem moramo biti pozorni na različice, v katerih se ti pojavljajo. Pripraviti moramo podroben pregled, ki ga je treba oddati z dokumentacijo. Pri tem bo tudi nekaj tehničnega dela, kar je lahko ovira, če nismo vešči takšnih nalog. Že prej pa bomo morali sprejeti tudi nekaj posebnih odločitev.

Registracija blagovne znamke v EU

Če se recimo zanimamo za registracijo blagovne znamke s širšim področjem zaščite, bomo na to posebej pozorni. V postopku registracije se odločamo za različna področja zaščite. To velja že za geografsko pokritost – osnovna zaščita pri nas velja le za domači trg, lahko pa se tudi pri našem uradu za intelektualno lastnino pozanimamo o možnostih zaščite za celo Evropsko unijo in to možnost vključimo v postopek. Druga pomembna točka pa je izbira klasifikacijskih razredov za zaščito. Registracija blagovne znamke se opravlja le za določene vrste izdelkov oziroma storitev in zaščita ne bo veljala za vse mogoče panoge. Znake zaščitimo le v tistih panogah, kjer želimo konkurenci preprečiti zlorabo.

V obeh ozirih moramo poskrbeti za dobro zaščito na trgih, ki jih želimo pokriti. Na srečo ima registracija blagovne znamke postopek, ki je dobro prilagojen tudi tistim, ki iščejo kakšne posebne rešitve. Tudi registracija blagovne znamke v EU ni posebej zahtevna, bo pa seveda dražja. Poleg tega bomo imeli nekaj več dela, če pride do kakšnih kršitev v tujini.

Težave zaradi kršitev blagovne znamke

Ko imamo blagovno znamko registrirano, jo lahko le sami uporabljamo pri opravljanju dejavnosti na trgu. Lahko sicer koga pooblastimo in mu damo dovoljenje za uporabo, uporaba brez dovoljenja pa se smatra za zlorabo. Tako se zgodi kršitev blagovne znamke, ki jo lahko na podlagi zaščite ustrezno sankcioniramo.

Problem je le v tem, da bo kršitev blagovne znamke morda kar težko prepoznati in dokazati. Sploh to velja za zaščito blagovne znamke v tujini, težko imamo popoln nadzor nad celotnim trgom. Dodaten izziv predstavlja kršitev blagovne znamke na spletu, na raznih družbenih omrežjih in na drugih spletnih straneh obstaja kar velik potencial za zlorabo intelektualne lastnine. Več o tem preberemo na http://www.patent.si/obvestila/prijave-krsitev-intelektualnih-pravic-na-facebooku, kjer so informacije glede kršitev blagovne znamke na Facebooku. Na ta tveganja moramo biti pozorni, saj smo sami odgovorni za ugotavljanje morebitnih kršitev.

Kršitve prijavimo ustreznim organom in izvedemo sankcije, ki pridejo v poštev. Je pa to odvisno od vrste intelektualne lastnine in načina kršitve pravic. Običajno se izvede uničenje izdelkov, ki so bili pridobljeni z zlorabo, prav tako se imetniku intelektualne lastnine povrne škoda, ki je nastala zaradi zlorabe. Včasih imamo tudi druge možnosti ukrepanja, odvisno za kakšne kršitve gre. Tu obstaja malo morje različnih možnosti, saj se kršitev blagovne znamke lahko kažejo na različne načine. Najbolje bo, da se o možnostih posvetujemo s strokovnjaki s področja prava, tudi patentni zastopnik lahko pri tem sodeluje. V končni fazi pa se kršitve prijavljajo ustreznim organom, ki so pristojni za področje, na katerem je kršitev nastala. 

V vsakem primeru je pomembno, da imamo za preganjanje kršiteljev ustrezno pravno podlago. To nam dajejo pravice intelektualne lastnine. Kritično je torej, da pravočasno registriramo oziroma prijavimo svoje znamke in patente.

Pogoji poslovanjaKontakt